Επείγουσα Φροντίδα

 

Ατυχήματα και ασθένειες μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Προσφέρουμε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τις κανονικές μας ώρες και παρέχουμε πληροφορίες για κλινικές έκτακτης ανάγκης εκτός ωραρίου.

Μενού