Εργαστηριακές Εξετάσεις

 

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός μας επιτρέπει να λαμβάνουμε γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα αιματολογικών, ορολογικών, ουρολογικών και παρασιτολογικών εξετάσεων, διασφαλίζοντας την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη για το κατοικίδιο σας.

Μενού